Cablejat informàtic

Instal.lació I manteniment de xarxes: Xarxes de veu I dades flexibles, rapides, eficients I que integren tots els sistemes TI.

- Xarxes corporatives LAN i WAN
Disseny i implantació de xarxes corporatives a tots els nivells

- Solucions de mobilitat corporativa
Accés segur a xarxes corporatives a través de dispositius mòbils. Accés en qualsevol moment i lloc amb la màxima llibertat de moviment i flexibilitat. (VPN, SSLVPN, etc.)

- Solucions d'infraestructura d'Internet

- Seguretat de xarxa
Disseny, implantació i integració de solucions de seguretat per a xarxes corporatives.

- Soluciones d'accés a Internet

- Infraestructura de cablejat estructurat
Projectes ICT, implantació d'infraestructures

- Sistemes de radio-enllaç
WLL, MMDS, LMDS, WiMAX, Wireless

- Comunicacions inalàmbriques
Experts en seguretat, disseny i implantació de xarxes inalàmbriques, servidors d'autenticació, etc.

- Enginyeria de projectes
Estudis de viabilitat tècnica i econòmica, enginyeria de xarxa.

- Auditoria, gestió, monitorització i optimització de xarxes